Tin tức

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí ép phun sản phẩm nhựa

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí ép phun sản phẩm nhựa

01/08/2023

Chi phí này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước và hình dạng của sản phẩm, vật liệu được sử dụng, số...

Chi tiết
Thời gian gia công sản xuất sản phẩm nhựa mất bao lâu ?

Thời gian gia công sản xuất sản phẩm nhựa mất bao lâu ?

04/03/2024

Gia công khuôn, gia công phun ép nhựa cần phối hợp hài hòa để giúp khách hàng đạt được hiệu quả kinh doanh thì Thời gian...

Chi tiết

Tin tức