Phát triển bền vững

Trách nhiệm Xã hội đầu tiên và quan trọng nhất của Plasticsaigon là Sức khỏe & An toàn. Plasticsaigon cam kết xây dựng một nền văn hóa an toàn mạnh mẽ trong công ty để cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên, nhà thầu phụ, khách hàng và đối tác, đồng thời phát triển bền vững doanh nghiệp của chúng tôi bằng cách nâng cao nhận thức, mở rộng chứng nhận và khuyến khích mọi thành viên trong công ty chú ý đến bạn bè đồng trang lứa ngoài xã hội.

sản xuất gia công nhựa, dịch vụ gia công nhựa theo yêu cầu, ép nhựa giá rẻ, đúc nhựa giá rẻ, chuyên đồ nhựa, công ty nhựa, sản phẩm nhựa, đúc nhựa giá rẻ nhất, đúc nhựa uy tín, công ty nhựa uy tín

Các yếu tố then chốt Plasticsaigon sẽ hướng tới

 • Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống của toàn bộ nhân sự tại công ty, góp phần giúp cộng đồng cải thiện hơn.
 • Cải thiện chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn của mỗi thành viên trong công ty.
 • Giao dục để mỗi cá nhân hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm các nguồn tài nguyên, nguyên liệu trong công ty và gia đình.
 • Tập thể Plasticsaigon chung tay đề ra và chấp hành tạo ra môi trường làm việc của mình được tốt nhất.
 • Tham gia và chung tay cùng các thành viên trong các hiệp hội để xây dựng khối liên minh phát triển bền vững. 

sản xuất gia công nhựa, dịch vụ gia công nhựa theo yêu cầu, ép nhựa giá rẻ, đúc nhựa giá rẻ, chuyên đồ nhựa, công ty nhựa, sản phẩm nhựa, đúc nhựa giá rẻ nhất, đúc nhựa uy tín, công ty nhựa uy tín

Để đạt được điều này, chúng tôi đã thực hiện 7 nguyên tắc bao gồm đạt được mục tiêu không có tai nạn, phân tích sự cố, thực hiện đánh giá, đào tạo, sửa chữa sai lệch và liên tục xem xét vai trò của cả người quản lý và nhân viên.

 1. Mục tiêu của chúng tôi là KHÔNG bệnh tật, tai nạn và sự cố môi trường liên quan đến công việc
 2. Tất cả các tai nạn và sự cố phải được báo cáo, tất cả các Tai nạn mất thời gian được phân tích và các sự cố môi trường được điều tra và gắn trách nhiệm rõ ràng theo phân cấp để cả tập thể cùng nhau kiểm soát tốt.
 3. Các nhà quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn, để thực thi các tiêu chuẩn và phát triển cải tiến các tiêu chuẩn ấy hoàn thiện tối ưu liên tục
 4. Nhân viên có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm của mình và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của họ
 5. Những sai lệch so với tiêu chuẩn quy định chung phải được sửa chữa kịp thời. Tất cả nhân viên có trách nhiệm báo cáo hoặc, nếu cần, dừng các hoạt động làm việc không an toàn
 6. Tất cả nhân viên được đào tạo về các vấn đề liên quan đến an toàn và các tiêu chuẩn môi trường
 7. Các nhà quản lý thực hiện đánh giá quy định về an toàn và phát triển bền vững thường xuyên cho lĩnh vực phụ trách của họ

Plasticsaigon cũng nhanh chóng phản ứng với cuộc khủng hoảng Covid-19 và tiếp tục quản lý nó bằng cách liên tục làm nhiều việc để bảo vệ nhân viên của chúng tôi hơn những gì chúng tôi yêu cầu về mặt pháp lý. Ví dụ: chúng tôi đã giới thiệu việc sử dụng mặt nạ vào tháng 4/2020 và làm việc thông minh vào một tháng sau đó. Kể từ thời điểm đó, vào năm 2020, hơn 50% nhân viên văn phòng của chúng tôi đã làm việc từ xa và hiện chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng tuần để xem xét tình hình ở địa phương cụ thể trước khi cho phép các nhóm của chúng tôi trở lại làm việc. Chúng tôi cũng đã cung cấp một số lượng lớn khẩu trang và gel khử trùng cũng như tổ chức lại các văn phòng và căng tin của chúng tôi với các lá chắn bảo vệ và các biện pháp tránh xa xã hội.

sản xuất gia công nhựa, dịch vụ gia công nhựa theo yêu cầu, ép nhựa giá rẻ, đúc nhựa giá rẻ, chuyên đồ nhựa, công ty nhựa, sản phẩm nhựa, đúc nhựa giá rẻ nhất, đúc nhựa uy tín, công ty nhựa uy tín

Tại Plasticaigon, chúng tôi hành động một cách có ý thức vì sự chuyển đổi bền vững của ngành công nghiệp nhựa, bằng cách cung cấp các giải pháp sinh thái an toàn và sáng tạo cho nền kinh tế vòng tròn và tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta.

Ngành công nghiệp nhựa của chúng tôi chưa bao giờ được chú ý nhiều hơn bây giờ, và đúng như vậy. 

Thế giới đang theo dõi để xem chúng ta vượt qua những thách thức như thế nào để bảo vệ hành tinh của chúng ta bền vững cho tương lai. Tại Plasticsaigon, chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm này. Tính bền vững là trọng tâm của mọi thứ chúng tôi làm.